Generellt om Volkswagen

Volkswagen är tyska och betyder folkvagn. Bilmodellen förkortas ofta VW, och är ett tyskt bilmärke som numera ingår i Volkswagenkoncernen. Just denna koncern är i dag en av de största biltillverkarna i världen och det finns totalt över 336 000 anställda i gruppen. År 2003 tillverkade de hela 21 500 fordon per dag och denna siffra har stadigt ökat. Huvudkontoret ligger vid Mittellandkanal i Wolfsburg i Tyskland. Det är också här den allra första fabriken som tillverkade Volkswagen ligger.

Bilens historia

Den allra första prototypen för firman Zündapp byggdes år 1932 av Ferdinand Porsche. Denna prototyp var en bil med en 5-cylindrig luftkyld stjärnmotor monterad i bilens bakre ände. År 1934 lämnade sedan Porsche över ett förslag om en vanlig folkbil, Volkswagen till den dåvarande tyska regeringsledningen. Samma år visade Porsche upp sin idé med den luftkylda motorn för en firma vid namn NSU och då började visionen på riktigt. Bilen skulle kunna rymma totalt fyra personer, och den skulle ha en toppfart på ungefär 100 kilometer i timmen. Det var också viktigt att bilen klarade en lutning på 30 procent och att den hade bra bromsar, fjädring och vägegenskaper. Porsche påpekade också att bilen både skulle vara billig att köpa och att underhålla. De första prototyperna för bilen stod klara den 24 februari 1936. De var då både ritade och byggda i det privata garaget hos Ferdinand Porsche. I de första testrapporterna om bilen sades det att bilen hade så bra egenskaper att man kunde rekommendera en vidareutveckling av dem. Bilen fick sedan sin slutgiltiga form år 1938, och då visades också förserien VW 38 upp för allmänheten. Grundstenen till Volkswagenwerk, åtta mil öster om Hannover lades den 26 maj 1938.

Adolf Hitler lät vid samma tid bygga upp en av världens modernaste bilfabriker i Fallersleben i Nordtyskland. Denna fabriks fasad blev över 1,3 kilometer lång och huset byggdes av rött tegel. det är än i dag klassat som byggnadsminnesmärke. De som anställdes var tyska handelsspioner som tidigare hade arbetat hos både Ford och General Motors. De hade där lärt sig en hel del om modern serieproduktion. Vid denna tid ville Tyskland slå USA som bilnation. De ville kunna skapa en bil som bara skulle kosta 920 riksmark. Det var den tyska staten som skulle kunna bygga en modernare, lättare och bättre bil än vad någon tidigare gjort och vid Berlinutställningen år 1938 kom Ferdinand Porsches Volkswagen med strömlinjekarosseri med mera. Man tänkte sig att sälja bilen mot avbetalning och man menade att varje bra tysk skulle få en bra bil.

I dagens fabrik arbetar omkring 50 000 anställda, varav 20 000 i produktion. Det finns mer än 75 kilometer väg och 70 kilometer tågspår på fabrikens område. När fabriken arbetar för fullt tillverkas omkring 40 000 bilar per dygn i fabriken.